Kuran ahlakı, müminlere asil ve kaliteli bir ruh kazandırır https://t.co/lqmb2f0cu1 .