Komünizm; Marksizm, Leninizm ve Maoizm düşüncelerini temel alır. Uyguladığı şiddeti de bu yolla açıklar https://t.co/K5kVnY3noN .