Bağnazların kadınlara tahammül edememesi çok ahlaksız bir tutum .