Kuran harici hurafeleri reddediyoruz ve dinin hüküm kaynağı olamayacağını anlatıyoruz. Müslüman sadece Kuran'a uyan kişidir. .