PEYGAMBERİMİZ SADECE KURAN'A UYDU ...Ben, yalnızca bana vahyedilmekte olana uyuyorum....(Ahkaf Suresi, 9) .