İnsanlar en çok sevgiye ve şefkate muhtaçtır. Hayatları sevgiyi arayarak geçer. https://t.co/ZHlm5ETh2x .