Bakıyorsun adam binbir türlü eğlencenin alemin içinde. Allah diyor ki: "Onlar dünyadaki zevklerini tüketmişlerdir". .