TV'ye çıkan sözde hocalar ahir zamanda olduğumuzu, kıyametin yakın olduğunu, ahirzamanla ilgili gerçekleşen alametleri hiç anlatmazlar .