Nur Suresi 31. ayette geçen "Humurihinne" kelimesi “örtü” manasına gelir.“her türlü örtü, perde, paravan; siper; bahane” gibi anlamı vardır .