Münafıklarda aşağılık kompleksi vardır. Kendini sürekli üstün görür ve göstermeye çalışır ama en aşağılık insanlardır .