Birşeyler yapalım diye konuşan, yazan, çizen ama aslında hiçbir şey yapmayan ne çok insan var .