İnsan sevdiğini sürekli anlatmak, hep ondan konuşmak ister.Siz de durmaksızın Allah’ı anın,sizin için yarattığı nimetleri düşünün ve anlatın .