İslam dünyasının her bir köşesinden farklı bir ses çıkıyor, adeta çok başlı bir beden gibi İslam dünyası .