O kaçıyor o kovalıyor, o kaçıyor o kovalıyor. Halbuki doğrudan Allah’a verse sevgiyi, güzelliği, Allah’a dua etse Allah ona nasip eder .