Okullarda kültür olarak İslam, Hristiyanlık, Musevilik ve tüm mezhepler öğretilmeli. Bu temel bilgiler bilinmezse cehalet olur .