Bağnazlara göre din mezar dini, kadınlar da adeta diri diri mezara sokulmuş, dinde hayat yok, dinsizlikte ise hayat var. Oysa din hayattır .