Ahir zamanın imtihanı, imtihanın zamana yayılması ve mücadele edilmesi gereken sapkın inançların çok olmasıdır. .