İmtihan ne kadar zorluysa o kadar makbuldür. İmtihan kolaysa o insanın imanında bir zaafiyet vardır .