Ahirette yaratılış anidir. İpek, önce kozadan çıkıp sonra fabrikada kıyafet olmaz. Anında ipek kıyafet olarak yaratılır .