Ahirette müminlerin sorgusu da kısadır. Küfrün sorgusu ise çok uzun olur .