İman olmadığında insan bir et yığını olur, et yığınına duyulan heves sevgi değildir. Onun adı sadece et hevesidir. .