Din kolaylıktır. Allah müminleri kolay olanda başarılı kılacağını bildiriyor. Din olunca hayat çekilmez olsun isteyenler yanlış biliyor .