Bir genç kıza eşyaya yaklaşır gibi yaklaşana Allah sevgi nimetini nasip etmez, sürekli uğursuzluk ve huzursuzluk verir .