İnsan zayıf yaratılmıştır. Gerginlikten hoşlanmaz. Gerginlik oluşturacak değil huzuru sağlayacak bir üslup esas olmalıdır .