Kendi rızkını taşıyamayan nice canlı vardır ki onu ve sizi Allah rızıklandırır. O, işitendir, bilendir[Ankebut,60] https://t.co/ehNOkfEhsv .