Mezhep ayrılığını ve bu ayrılığa dayalı zulümleri ortadan kaldıracak olan İmam Mehdi'dir. .