PKK azgın ve haindir, her defasında sözünü bozan bir topluluk ile anlaşma yapılmaz. Böyle bir anlaşma Kuran'a uygun olmaz .