Masonluk hadisleri, Kuran'ı, Tevrat ve İncil'i inceleyip tarihin akışını ve kaderin perspektifini çıkarır, buna göre hareket eder .