Komünist, Marxist düşünce şiddet dehşet ve kan içerir. Bu dehşeti Kürt kardeşlerimize yaşatmak isteyenlere, fikirle, ilimle dur diyeceğiz .