Atatürk halifeliği, Türkiye Büyük Millet Meclis’inin şahs-ı manevisine tevdi etmiştir. .