İslam topluluğu insanın en rahat yaşayacağı, fıtratına en uygun hayat stilidir. Kuran'daki hayatı bilmedikleri için bunu tam yaşayamıyorlar .