İbadetleri olmadık detaylarla içinden çıkılamaz hale getirip sonra yapmamanın temelinde bağnazlarda da olan iman zaafiyeti vardır. .