Münafıkların en hoşuna giden şeylerden biri gizli konuşmalardır Gizlice ahlaksızlık yapmaktan şeytani bir zevk alıyorlar. .