Güzel olan herşeyi yok etmeye azmetmiş, kadına düşman, çocuğa düşman, neşeye düşman olan anlayış İslam değildir!.. .