Münafıklar, Kuran ayetlerinde iki yüzlü insanlardır ve gerçekte mümin olup iman etmedikleri halde sanki iman etmiş gibi davranırlar... .