Dinsiz bir ortamda öncelikle aile kavramı ortadan kalkar. Aileyi oluşturan sadakat, vefa, sevgi ve saygı gibi değerler tamamen yok olur. .