Ve onlar Allahın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden içleri saygı ile titrer,kötü hesaptan korkarlar. (Rad, 21) .