Komünist PKK sadece ideolojik karşı propagandayla, ilmi çalışmayla pasifize olur .