1 milyon profesör bir araya gelse, 1 hücre`nin aklı kadar etmez .