Ölüm, insanın, var olduğunu zannettiği tüm gücünü yitirdiği Allah`ın karşısındaki zavallığını, muhtaçlığını en net şuurla kavradığı andır. .