Dualarımız olmasa nasıl yumuşardı kalbimiz? Nasıl bağışlardık bağışlayamadıklarımızı? .