Yaratılış delillerini tüm ayrıntılarıyla gözler önüne sermek, insanların gafletlerinin dağılmasında çok etkili olur .