”Ümmetimden başı sarıklı YETMİŞ BİN ALİM KİŞİ, deccale tabi olacaklar.” (İmam Ahmed Bin Hanbel, Müsned, sf. 796) .