İman edip salih ameller işleyenlere gelince, -ki biz kişiye ancak gücünün yettiğini yükleriz- işte onlar cennetliklerdir. [Araf Suresi,42] .