Kendilerine din anlatılan inkarcıların gösterdiği başka bir reaksiyon da, anlatılanları kabullenmemek, dahası akılsızca yalanlamaktır. .