"O söz başlarına geldiği zaman, onlara yerden bir Dabbe çıkarırız..." [Neml,82] Dabbetül Arz Nedir? https://t.co/EyQCGVWNzy .