Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah’tan korkup-sakının. (Teğabun Suresi,16) .