Adamlık dininin toplumun bütün kesimlerini etki altına almasının en önemli nedeni, "adının konmamış oluşu"dur. https://t.co/yBROI9HHgP .