Onlar, cimrilikte bulunurlar, insanlara da cimriliği emreder (önerir)ler ... Biz o kafirlere aşağılatıcı bir azap hazırlamışızdır. (4/37) .