İlim Üç Şeydir: "Zikreden Dil, Şükreden Kalp, Sabreden Beden." .